روانشناسی و مهندسی صنایع به المپیاد علمی دانشجویی اضافه شد

روانشناسی و مهندسی صنایع به المپیاد علمی دانشجویی اضافه شد
جزئیات بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد و دانشجویان برای اولین بار می‌توانند در رشته‌های روانشناسی و مهندسی صنایع این دوره از المپیاد شرکت کنند.

روانشناسی و مهندسی صنایع به المپیاد علمی دانشجویی اضافه شد

جزئیات بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد و دانشجویان برای اولین بار می‌توانند در رشته‌های روانشناسی و مهندسی صنایع این دوره از المپیاد شرکت کنند.
روانشناسی و مهندسی صنایع به المپیاد علمی دانشجویی اضافه شد

ممکن است بپسندید...