علت قطع درختان خیابان ولی‌عصر (عج) اعلام شد/ شیوع آفت سرطان رنگی بین درختان

علت قطع درختان خیابان ولی‌عصر (عج) اعلام شد/ شیوع آفت سرطان رنگی بین درختان
مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت:شیوع آفت سرطان رنگی علت قطع درختان خیابان، ولی عصر است و تا پایان سال ۹۷ تمام درختان چنار، ولی عصر جایگزین می‌شود.

علت قطع درختان خیابان ولی‌عصر (عج) اعلام شد/ شیوع آفت سرطان رنگی بین درختان

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت:شیوع آفت سرطان رنگی علت قطع درختان خیابان، ولی عصر است و تا پایان سال ۹۷ تمام درختان چنار، ولی عصر جایگزین می‌شود.
علت قطع درختان خیابان ولی‌عصر (عج) اعلام شد/ شیوع آفت سرطان رنگی بین درختان

ممکن است بپسندید...