مذاکره درباره موضوعات منطقه‌ای مردود است/ شورای امنیت حتی کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن را هم تحریم کرده

مذاکره درباره موضوعات منطقه‌ای مردود است/ شورای امنیت حتی کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن را هم تحریم کرده
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: هرگز مذاکره با ایران درباره محدویت های کشورهای اروپایی برای کمک های انسان دوستانه کشورمان با یمن را نمی پذیریم.

مذاکره درباره موضوعات منطقه‌ای مردود است/ شورای امنیت حتی کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن را هم تحریم کرده

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: هرگز مذاکره با ایران درباره محدویت های کشورهای اروپایی برای کمک های انسان دوستانه کشورمان با یمن را نمی پذیریم.
مذاکره درباره موضوعات منطقه‌ای مردود است/ شورای امنیت حتی کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن را هم تحریم کرده
MIT License (“false”===a.adult

ممکن است بپسندید...