مسئولان ارشد دانشگاه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارند/ جشنواره سراسری ققنوس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

مسئولان ارشد دانشگاه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارند/ جشنواره سراسری ققنوس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد
معاون دانشجویی فرهنگی واحد آیت الله آملی گفت: هم با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دانشگاه‌های پیشرو در عرصه فرهنگی کشور است امروز مسئولان ارشد دانشگاه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دانشگاه دارند.

مسئولان ارشد دانشگاه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارند/ جشنواره سراسری ققنوس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

معاون دانشجویی فرهنگی واحد آیت الله آملی گفت: هم با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دانشگاه‌های پیشرو در عرصه فرهنگی کشور است امروز مسئولان ارشد دانشگاه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دانشگاه دارند.
مسئولان ارشد دانشگاه توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارند/ جشنواره سراسری ققنوس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد
(“false”===a.adult

ممکن است بپسندید...