همایش واکاوی «عملیات خیبر» برگزار می‌شود

همایش واکاوی «عملیات خیبر» برگزار می‌شود
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از برگزاری همایش واکاوی عملیات خیبر خبر داد.

همایش واکاوی «عملیات خیبر» برگزار می‌شود

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از برگزاری همایش واکاوی عملیات خیبر خبر داد.
همایش واکاوی «عملیات خیبر» برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...