پورسیدآقایی: سامانه ثبت نام طرح ترافیک جدید تا پایان اسفند معرفی می‌شود

پورسیدآقایی: سامانه ثبت نام طرح ترافیک جدید تا پایان اسفند معرفی می‌شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از معرفی سامانه ثبت اطلاعات خودرویی شهروندان تهرانی تا پایان اسفند خبر داد.

پورسیدآقایی: سامانه ثبت نام طرح ترافیک جدید تا پایان اسفند معرفی می‌شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از معرفی سامانه ثبت اطلاعات خودرویی شهروندان تهرانی تا پایان اسفند خبر داد.
پورسیدآقایی: سامانه ثبت نام طرح ترافیک جدید تا پایان اسفند معرفی می‌شود

ممکن است بپسندید...