اجلاسیه «شهدای استان قزوین» در مهر ۹۷ برگزار می‌شود

اجلاسیه «شهدای استان قزوین» در مهر ۹۷ برگزار می‌شود
رئیس کمیته اجلاسیه ملی شهدای قزوین گفت: تمام استان‌های کشور یک دوره بزرگداشت شهدای استان خود را برگزار کردند و ۳ تا ۴ استان باقی ماندند و نوبت استان قزوین طبق پیشنهاد ما اوایل مهرماه ۹۷ خواهد بود.

اجلاسیه «شهدای استان قزوین» در مهر ۹۷ برگزار می‌شود

رئیس کمیته اجلاسیه ملی شهدای قزوین گفت: تمام استان‌های کشور یک دوره بزرگداشت شهدای استان خود را برگزار کردند و ۳ تا ۴ استان باقی ماندند و نوبت استان قزوین طبق پیشنهاد ما اوایل مهرماه ۹۷ خواهد بود.
اجلاسیه «شهدای استان قزوین» در مهر ۹۷ برگزار می‌شود
(“false”===a.adult

ممکن است بپسندید...