افتخاری: پزشکان انتقال پادوانی به تهران را صلاح ندانستند

افتخاری: پزشکان انتقال پادوانی به تهران را صلاح ندانستند
مدیر عامل باشگاه استقلال از ماندن پادوانی در بیمارستان آپادانای اهواز تا یک هفته دیگر خبر داد.

افتخاری: پزشکان انتقال پادوانی به تهران را صلاح ندانستند

مدیر عامل باشگاه استقلال از ماندن پادوانی در بیمارستان آپادانای اهواز تا یک هفته دیگر خبر داد.
افتخاری: پزشکان انتقال پادوانی به تهران را صلاح ندانستند
!0===a.adult)&&”0″===ds2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

ممکن است بپسندید...