تحریم‌های جدید آمریکا علیه لیبی

تحریم‌های جدید آمریکا علیه لیبی
آمریکا ۳۷ فرد و شرکت را در ارتباط با لیبی تحریم کرد.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه لیبی

آمریکا ۳۷ فرد و شرکت را در ارتباط با لیبی تحریم کرد.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه لیبی
/*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...