تشکر رئیس جمهور از تلاش موفق و خدمات ماندگار فرمانده نیروی قدس سپاه

تشکر رئیس جمهور از تلاش موفق و خدمات ماندگار فرمانده نیروی قدس سپاه
رئیس جمهور در پیامی به همایش ادبی سوختگان وصل «سلام سردار»، از تلاش موفق و خدمات ماندگار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

تشکر رئیس جمهور از تلاش موفق و خدمات ماندگار فرمانده نیروی قدس سپاه

رئیس جمهور در پیامی به همایش ادبی سوختگان وصل «سلام سردار»، از تلاش موفق و خدمات ماندگار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
تشکر رئیس جمهور از تلاش موفق و خدمات ماندگار فرمانده نیروی قدس سپاه
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

ممکن است بپسندید...