حقی که خورده می‌شود، شخصیتی که لگدمال می‌شود!

حقی که خورده می‌شود، شخصیتی که لگدمال می‌شود!
دستمزد ناچیز و عدم پرداخت اضافه کاری تنها بخشی از مشکلات قشر جوان کارگر است، چه بسا دیگر دچار کارفرمای بداخلاق شوند؛ آنانی که با رفتار‌ها و کار‌های زننده خود به شخصیت و اخلاق و روحیات کارگر توهین می‌کنند.

حقی که خورده می‌شود، شخصیتی که لگدمال می‌شود!

دستمزد ناچیز و عدم پرداخت اضافه کاری تنها بخشی از مشکلات قشر جوان کارگر است، چه بسا دیگر دچار کارفرمای بداخلاق شوند؛ آنانی که با رفتار‌ها و کار‌های زننده خود به شخصیت و اخلاق و روحیات کارگر توهین می‌کنند.
حقی که خورده می‌شود، شخصیتی که لگدمال می‌شود!
!0===a.adult)&&”0″===ds

ممکن است بپسندید...