سعد الحریری: به عربستان سفر خواهم کرد

سعد الحریری: به عربستان سفر خواهم کرد
نخست وزیر لبنان اعلام کرد که در نزدیکترین زمان ممکن دعوت برای سفر به عربستان را اجابت خواهد کرد.

سعد الحریری: به عربستان سفر خواهم کرد

نخست وزیر لبنان اعلام کرد که در نزدیکترین زمان ممکن دعوت برای سفر به عربستان را اجابت خواهد کرد.
سعد الحریری: به عربستان سفر خواهم کرد
/*!normalize.css v1.1.2 /*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...