شیخ‌زاده را بازداشت کردند چون نمی‌خواست جاسوسی کند/ آمریکا افراد زیادی را به همین جرم زندانی کرده است

شیخ‌زاده را بازداشت کردند چون نمی‌خواست جاسوسی کند/ آمریکا افراد زیادی را به همین جرم زندانی کرده است
روزنامه نگار امریکایی گفت: چیزی که درباره آقای شیخ‌زاده برایم جالب بود، آن است که دولت اتهامات او را در رابطه با تخلفات مالیاتی و جرائم مرتبط با تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما اصل مسئله چیز دیگری بود، امتناع فرد از قبول درخواست جاسوسی!

شیخ‌زاده را بازداشت کردند چون نمی‌خواست جاسوسی کند/ آمریکا افراد زیادی را به همین جرم زندانی کرده است

روزنامه نگار امریکایی گفت: چیزی که درباره آقای شیخ‌زاده برایم جالب بود، آن است که دولت اتهامات او را در رابطه با تخلفات مالیاتی و جرائم مرتبط با تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما اصل مسئله چیز دیگری بود، امتناع فرد از قبول درخواست جاسوسی!
شیخ‌زاده را بازداشت کردند چون نمی‌خواست جاسوسی کند/ آمریکا افراد زیادی را به همین جرم زندانی کرده است
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult

ممکن است بپسندید...