همایش تجلیل از «سردار سلیمانی» آغاز شد

همایش تجلیل از «سردار سلیمانی» آغاز شد
همایش ادبی سوختگان وصل ویژه تجلیل از سرلشکر قاسم سلیمانی با حضور مسئولان نظام آغاز شد.

همایش تجلیل از «سردار سلیمانی» آغاز شد

همایش ادبی سوختگان وصل ویژه تجلیل از سرلشکر قاسم سلیمانی با حضور مسئولان نظام آغاز شد.
همایش تجلیل از «سردار سلیمانی» آغاز شد
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

ممکن است بپسندید...