استفاده از کورکومین زردچوبه برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی ممکن شد

استفاده از کورکومین زردچوبه برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی ممکن شد
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه مازندران موفق شدند کورکومین به عنوان ماده موثره زردچوبه را به شکل نانوذرات سنتز کرده و از آن‌ها برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی استفاده کنند.

استفاده از کورکومین زردچوبه برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی ممکن شد

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه مازندران موفق شدند کورکومین به عنوان ماده موثره زردچوبه را به شکل نانوذرات سنتز کرده و از آن‌ها برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی استفاده کنند.
استفاده از کورکومین زردچوبه برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی ممکن شد
/*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...