اولتیماتوم پلیس به برهم‌زنندگان نظم و آرامش در سه‌شنبه آخرسال

اولتیماتوم پلیس به برهم‌زنندگان نظم و آرامش در سه‌شنبه آخرسال
فرمانده نیروی انتظامی گفت: افرادی که به دنبال شرارت هستند و می‌خواهند نظم و آرامش را در شب چهارشنبه سوری برهم بزنند بدانند که ناجا با برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگی قضایی مانع از حرکت آن‌ها شده و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

اولتیماتوم پلیس به برهم‌زنندگان نظم و آرامش در سه‌شنبه آخرسال

فرمانده نیروی انتظامی گفت: افرادی که به دنبال شرارت هستند و می‌خواهند نظم و آرامش را در شب چهارشنبه سوری برهم بزنند بدانند که ناجا با برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگی قضایی مانع از حرکت آن‌ها شده و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
اولتیماتوم پلیس به برهم‌زنندگان نظم و آرامش در سه‌شنبه آخرسال

ممکن است بپسندید...