بیانیه علمای بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه مخالفان

بیانیه علمای بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه مخالفان
علمای شیعیان بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام و عقوبت های شدید دیگر که بطور مستمر توسط سیستم قضایی بحرین علیه مخالفان نظام آل‌خلیفه صادر می شود بیانه ای صادر کردند.

بیانیه علمای بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه مخالفان

علمای شیعیان بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام و عقوبت های شدید دیگر که بطور مستمر توسط سیستم قضایی بحرین علیه مخالفان نظام آل‌خلیفه صادر می شود بیانه ای صادر کردند.
بیانیه علمای بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه مخالفان
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...