تغییر در برنامه سفر رئیس فیفا به ایران

تغییر در برنامه سفر رئیس فیفا به ایران
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال که قرار بود امشب به تهران سفر کند؛ با تغییر در برنامه‌های خود دیرتر وارد تهران می‌شود.

تغییر در برنامه سفر رئیس فیفا به ایران

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال که قرار بود امشب به تهران سفر کند؛ با تغییر در برنامه‌های خود دیرتر وارد تهران می‌شود.
تغییر در برنامه سفر رئیس فیفا به ایران

ممکن است بپسندید...