توضیحات نماینده مردم تبریز درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤلان»/ سعیدی: طرح با قید دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد

توضیحات نماینده مردم تبریز درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤلان»/ سعیدی: طرح با قید دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد
نماینده مردم تبریز گفت: طرحی که نمایندگان مجلس با قید دوفوریت ارائه کردند، در راستای‌ یکی از اصول قانون اساسی و در راستای فلسفه‌ «از کجا آورده اید» مطرح شده است.

توضیحات نماینده مردم تبریز درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤلان»/ سعیدی: طرح با قید دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد

نماینده مردم تبریز گفت: طرحی که نمایندگان مجلس با قید دوفوریت ارائه کردند، در راستای‌ یکی از اصول قانون اساسی و در راستای فلسفه‌ «از کجا آورده اید» مطرح شده است.
توضیحات نماینده مردم تبریز درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤلان»/ سعیدی: طرح با قید دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد
!0===a.adult)&&”0″===ds

ممکن است بپسندید...