مروری بر اوضاح و احوال استقلال و پرسپولیس پیش از دربی ۸۶/ جشن یا انتقام؟

مروری بر اوضاح و احوال استقلال و پرسپولیس پیش از دربی ۸۶/ جشن یا انتقام؟
سرخ‌ترین پرسپولیس همه‌ی این سال‌ها در مقابل ِ آبیِ جان‌گرفته‌ای قرار می‌گیرد که این بازی برایش شبیه ثانیه‌های آخر یک نبرد سنگین بوکس است. نبردی که آن را افتضاح شروع کرده و در لحظات آخرش فقط به یک چیز فکر می‌کند: اعاده‌‌ی حیثیت!

مروری بر اوضاح و احوال استقلال و پرسپولیس پیش از دربی ۸۶/ جشن یا انتقام؟

سرخ‌ترین پرسپولیس همه‌ی این سال‌ها در مقابل ِ آبیِ جان‌گرفته‌ای قرار می‌گیرد که این بازی برایش شبیه ثانیه‌های آخر یک نبرد سنگین بوکس است. نبردی که آن را افتضاح شروع کرده و در لحظات آخرش فقط به یک چیز فکر می‌کند: اعاده‌‌ی حیثیت!
مروری بر اوضاح و احوال استقلال و پرسپولیس پیش از دربی ۸۶/ جشن یا انتقام؟
MIT License (“false”===a.adult

ممکن است بپسندید...