ممانعت رژیم پهلوی از اجرای نمایش‌های مذهبی در سال ۱۳۵۶

ممانعت رژیم پهلوی از اجرای نمایش‌های مذهبی در سال ۱۳۵۶
فرج‌الله سلحشور گفت: اواخر سال ۵۶ اولین نمایش را به نام حر‌بن‌یزید ‌ریاحی اجرا کردیم ولی در حین اجرا ساواکی‌ها ریختند و برنامه را به‌هم زدند.

ممانعت رژیم پهلوی از اجرای نمایش‌های مذهبی در سال ۱۳۵۶

فرج‌الله سلحشور گفت: اواخر سال ۵۶ اولین نمایش را به نام حر‌بن‌یزید ‌ریاحی اجرا کردیم ولی در حین اجرا ساواکی‌ها ریختند و برنامه را به‌هم زدند.
ممانعت رژیم پهلوی از اجرای نمایش‌های مذهبی در سال ۱۳۵۶

ممکن است بپسندید...