نشانی 475 مرکز آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن اعلام شد

نشانی 475 مرکز آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن اعلام شد
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در بخش شفاهی ویژه نوجوانان 12 تا 18 اسفندماه در 475 حوزه امتحانی استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

نشانی 475 مرکز آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن اعلام شد

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در بخش شفاهی ویژه نوجوانان 12 تا 18 اسفندماه در 475 حوزه امتحانی استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.
نشانی 475 مرکز آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن اعلام شد
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...