نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»

نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»
مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای نشستی مشترک در برلین در ماه مارس هستند که محور آن، بحث و گفتگو پیرامون توافق هسته ای منعقده میان ایران و شش قدرت جهانی (برجام) است.

نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»

مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای نشستی مشترک در برلین در ماه مارس هستند که محور آن، بحث و گفتگو پیرامون توافق هسته ای منعقده میان ایران و شش قدرت جهانی (برجام) است.
نشست مشترک آمریکا- اتحادیه اروپا در برلین با محوریت «برجام»
MIT License

ممکن است بپسندید...