ابراز همدردی با زلزله‎زدگان در نمایشگاه «کُرد پرتره»

ابراز همدردی با زلزله‎زدگان در نمایشگاه «کُرد پرتره»
نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «کُرد پرتره» ۱۱ اسفند ماه افتتاح می‌شود و عواید حاصله از این نمایشگاه خیریه در راه توانمندسازی کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هزینه خواهد شد.

ابراز همدردی با زلزله‎زدگان در نمایشگاه «کُرد پرتره»

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «کُرد پرتره» ۱۱ اسفند ماه افتتاح می‌شود و عواید حاصله از این نمایشگاه خیریه در راه توانمندسازی کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هزینه خواهد شد.
ابراز همدردی با زلزله‎زدگان در نمایشگاه «کُرد پرتره»
/*!normalize.css v1.1.2

ممکن است بپسندید...