جناح بازی و سیاسی کاری، آفت کار فرهنگی است / تشریح ده مولفه مدیر فرهنگی

جناح بازی و سیاسی کاری، آفت کار فرهنگی است / تشریح ده مولفه مدیر فرهنگی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه‌ها دچار خلاء معرفتی شده‌اند، گفت: برنامه‌های فرهنگی باید برای تمام طیف‌های فکری، سیاسی و اخلاقی طرح‌ریزی شود تا اثرگذاری داشته باشد.

جناح بازی و سیاسی کاری، آفت کار فرهنگی است / تشریح ده مولفه مدیر فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه‌ها دچار خلاء معرفتی شده‌اند، گفت: برنامه‌های فرهنگی باید برای تمام طیف‌های فکری، سیاسی و اخلاقی طرح‌ریزی شود تا اثرگذاری داشته باشد.
جناح بازی و سیاسی کاری، آفت کار فرهنگی است / تشریح ده مولفه مدیر فرهنگی
MIT License e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...