دیدار روحانی با اینفانتینو در فرودگاه مهرآباد

دیدار روحانی با اینفانتینو در فرودگاه مهرآباد
رئیس جمهور ایران جلسه‌ای را با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برگزار کرد.

دیدار روحانی با اینفانتینو در فرودگاه مهرآباد

رئیس جمهور ایران جلسه‌ای را با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برگزار کرد.
دیدار روحانی با اینفانتینو در فرودگاه مهرآباد
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult

ممکن است بپسندید...