رئیس فیفا از روحانی برای دیدن بازی‌های جام جهانی دعوت کرد/ اینفانتینو نظرش درباره عدم دخالت سیاست در ورزش را به AFC منتقل می‌کند

رئیس فیفا از روحانی برای دیدن بازی‌های جام جهانی دعوت کرد/ اینفانتینو نظرش درباره عدم دخالت سیاست در ورزش را به AFC منتقل می‌کند
وزیر ورزش و جوانان گفت: اینفانتینو موافق عدم‌دخالت سیاست در ورزش است و نظراتش را به AFC منتقل می‌کند.

رئیس فیفا از روحانی برای دیدن بازی‌های جام جهانی دعوت کرد/ اینفانتینو نظرش درباره عدم دخالت سیاست در ورزش را به AFC منتقل می‌کند

وزیر ورزش و جوانان گفت: اینفانتینو موافق عدم‌دخالت سیاست در ورزش است و نظراتش را به AFC منتقل می‌کند.
رئیس فیفا از روحانی برای دیدن بازی‌های جام جهانی دعوت کرد/ اینفانتینو نظرش درباره عدم دخالت سیاست در ورزش را به AFC منتقل می‌کند
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTkwMTcxMTMzY2M1MTJjM2Q5MWExZGExYjZmOTJkMjcyMjE2NDQx&crc=7df1f890505b438ca8b5f30c62fb993b10562e40&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

ممکن است بپسندید...