منوی پیشنهادی برای آخر هفته‌ای با بوی فوتبال/ ما «پای کار»ها

منوی پیشنهادی برای آخر هفته‌ای با بوی فوتبال/ ما «پای کار»ها
این آخر هفته را دربست مهمان فوتبال هستیم. مهمان شوری که در ساق‌ها می‌دود و توپ‌هایی که به تور می‌چسبد و تاریخی که ورق می‌خورد. «کافه‌تعطیلات» این هفته را تقدیم می‌کنیم به شهرآورد. به آبی و قرمز. به خود خود فوتبال.

منوی پیشنهادی برای آخر هفته‌ای با بوی فوتبال/ ما «پای کار»ها

این آخر هفته را دربست مهمان فوتبال هستیم. مهمان شوری که در ساق‌ها می‌دود و توپ‌هایی که به تور می‌چسبد و تاریخی که ورق می‌خورد. «کافه‌تعطیلات» این هفته را تقدیم می‌کنیم به شهرآورد. به آبی و قرمز. به خود خود فوتبال.
منوی پیشنهادی برای آخر هفته‌ای با بوی فوتبال/ ما «پای کار»ها
(“false”===a.adult

ممکن است بپسندید...