پکن از حملات تروریست ها در سوریه انتقاد کرد/ موفقیت نشست «سوچی»

پکن از حملات تروریست ها در سوریه انتقاد کرد/ موفقیت نشست «سوچی»
نماینده چین در شورای امنیت سازمان در نشست جاری اعضای این شورا درباره اوضاع غوطه شرقی در سوریه با تمجید از موفقیت نشست سوچی در روسیه گفت: تروریست ها به حملات خود ادامه داده اند.

پکن از حملات تروریست ها در سوریه انتقاد کرد/ موفقیت نشست «سوچی»

نماینده چین در شورای امنیت سازمان در نشست جاری اعضای این شورا درباره اوضاع غوطه شرقی در سوریه با تمجید از موفقیت نشست سوچی در روسیه گفت: تروریست ها به حملات خود ادامه داده اند.
پکن از حملات تروریست ها در سوریه انتقاد کرد/ موفقیت نشست «سوچی»

ممکن است بپسندید...