کارگردان مشهور درگذشت

کارگردان مشهور درگذشت
«لوئیس گیلبرت» کارگردان سه فیلم از مجموعه فیلم‌های اکشن «جیمز باند» در سن ۹۷ سالگی درگذشت.

کارگردان مشهور درگذشت

«لوئیس گیلبرت» کارگردان سه فیلم از مجموعه فیلم‌های اکشن «جیمز باند» در سن ۹۷ سالگی درگذشت.
کارگردان مشهور درگذشت

ممکن است بپسندید...