آمریکا و داعش در شرق دیرالزور هماهنگ هستند/ طرح جدید آمریکا در شرق رود فرات قطع ارتباط زمینی تهران – بیروت است

آمریکا و داعش در شرق دیرالزور هماهنگ هستند/ طرح جدید آمریکا در شرق رود فرات قطع ارتباط زمینی تهران – بیروت است
برآورد میدانی نیروهای اطلاعات نشان می دهد حداقل ۳ هزار تروریست داعشی با ملیت های مختلف در شرق دیرالزور حضور دارد.

آمریکا و داعش در شرق دیرالزور هماهنگ هستند/ طرح جدید آمریکا در شرق رود فرات قطع ارتباط زمینی تهران – بیروت است

برآورد میدانی نیروهای اطلاعات نشان می دهد حداقل ۳ هزار تروریست داعشی با ملیت های مختلف در شرق دیرالزور حضور دارد.
آمریکا و داعش در شرق دیرالزور هماهنگ هستند/ طرح جدید آمریکا در شرق رود فرات قطع ارتباط زمینی تهران – بیروت است
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...