تسلیت روحانی به الهام علی اف در پی حادثه آتش سوزی یک مرکز درمانی

تسلیت روحانی به الهام علی اف در پی حادثه آتش سوزی یک مرکز درمانی
رئیس جمهور کشورمان در پیامی در پیامی به رئیس جمهوری آذربایجان، درگذشت جمعی از شهروندان این کشور طی حادثه آتش سوزی در یک مرکز درمانی را تسلیت گفت.

تسلیت روحانی به الهام علی اف در پی حادثه آتش سوزی یک مرکز درمانی

رئیس جمهور کشورمان در پیامی در پیامی به رئیس جمهوری آذربایجان، درگذشت جمعی از شهروندان این کشور طی حادثه آتش سوزی در یک مرکز درمانی را تسلیت گفت.
تسلیت روحانی به الهام علی اف در پی حادثه آتش سوزی یک مرکز درمانی
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult

ممکن است بپسندید...