توپ پر دایی در برخورد با دوربین‌های تلویزیونی!

توپ پر دایی در برخورد با دوربین‌های تلویزیونی!
سرمربی تیم فوتبال سایپا پس از مشاهده دوربین‌های تلویزیونی در نشست خبری، اعلام کرد با آن‌ها مصاحبه نمی‌کند.

توپ پر دایی در برخورد با دوربین‌های تلویزیونی!

سرمربی تیم فوتبال سایپا پس از مشاهده دوربین‌های تلویزیونی در نشست خبری، اعلام کرد با آن‌ها مصاحبه نمی‌کند.
توپ پر دایی در برخورد با دوربین‌های تلویزیونی!

ممکن است بپسندید...