زخمی شدن ده‎ها فلسطینی در اراضی اشغالی

زخمی شدن ده‎ها فلسطینی در اراضی اشغالی
ده‌ها شهروند فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در سیزدهمین جمعه خشم در اراضی اشغالی زخمی شدند.

زخمی شدن ده‎ها فلسطینی در اراضی اشغالی

ده‌ها شهروند فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در سیزدهمین جمعه خشم در اراضی اشغالی زخمی شدند.
زخمی شدن ده‎ها فلسطینی در اراضی اشغالی

ممکن است بپسندید...