قفل ورزشگاه امام رضا(ع) برای پدیده شکسته شد/ پدیده 1- سپیدرود 0

قفل ورزشگاه امام رضا(ع) برای پدیده شکسته شد/ پدیده 1- سپیدرود 0
مشهدی ها توانستند با تعویض طلایی خود دروازه سپیدرودی ها را باز کنند و با یک گل از حریف خود پیش بیفتند.

قفل ورزشگاه امام رضا(ع) برای پدیده شکسته شد/ پدیده 1- سپیدرود 0

مشهدی ها توانستند با تعویض طلایی خود دروازه سپیدرودی ها را باز کنند و با یک گل از حریف خود پیش بیفتند.
قفل ورزشگاه امام رضا(ع) برای پدیده شکسته شد/ پدیده 1- سپیدرود 0

ممکن است بپسندید...