منابع خبری: شماری از افسران سعودی بازداشت شدند

منابع خبری: شماری از افسران سعودی بازداشت شدند
برخی منابع خبری از بازداشت رئیس پلیس برکنار شده شهر ریاض پایتخت عربستان به همراه تعداد دیگری از افسران سعودی خبر دادند.

منابع خبری: شماری از افسران سعودی بازداشت شدند

برخی منابع خبری از بازداشت رئیس پلیس برکنار شده شهر ریاض پایتخت عربستان به همراه تعداد دیگری از افسران سعودی خبر دادند.
منابع خبری: شماری از افسران سعودی بازداشت شدند

ممکن است بپسندید...