مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی فردا به پایان می‌رسد/ تمدیدی در کار نیست

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی فردا به پایان می‌رسد/ تمدیدی در کار نیست
رئیس مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: مهلت فراخوان بهمن ماه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها صبح فردا ۱۲ اسفند به پایان می‌رسد.

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی فردا به پایان می‌رسد/ تمدیدی در کار نیست

رئیس مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: مهلت فراخوان بهمن ماه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها صبح فردا ۱۲ اسفند به پایان می‌رسد.
مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی فردا به پایان می‌رسد/ تمدیدی در کار نیست

ممکن است بپسندید...