برنامه احیای تروریست‌ها در غوطه شرقی است/ جبهه‌النصره از مردم به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند

برنامه احیای تروریست‌ها در غوطه شرقی است/ جبهه‌النصره از مردم به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در خصوص وقایع رخ داده در غوطه شرقی گفت: در این منطقه مردم به عنوان سپر انسانی تروریست‌ها استفاده می‌شوند و گروه‌های تکفیری اجازه خروج یک نفر را هم از گذرگاه‌ها نمی‌دهند.

برنامه احیای تروریست‌ها در غوطه شرقی است/ جبهه‌النصره از مردم به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند

کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در خصوص وقایع رخ داده در غوطه شرقی گفت: در این منطقه مردم به عنوان سپر انسانی تروریست‌ها استفاده می‌شوند و گروه‌های تکفیری اجازه خروج یک نفر را هم از گذرگاه‌ها نمی‌دهند.
برنامه احیای تروریست‌ها در غوطه شرقی است/ جبهه‌النصره از مردم به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند

ممکن است بپسندید...