برگزیدگان بخش عکس «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی» معرفی شدند

برگزیدگان بخش عکس «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی» معرفی شدند
مراسم اختتامیه بخش عکس هفتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویی برگزار شد.

برگزیدگان بخش عکس «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی» معرفی شدند

مراسم اختتامیه بخش عکس هفتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویی برگزار شد.
برگزیدگان بخش عکس «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی» معرفی شدند

ممکن است بپسندید...