تجمع دانشجویان حکیم سبزواری در اعتراض به سرعت اینترنت/ مسئولان قول دادند تا دوشنبه مشکل حل شود

تجمع دانشجویان حکیم سبزواری در اعتراض به سرعت اینترنت/ مسئولان قول دادند تا دوشنبه مشکل حل شود
دبیر شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به سرعت اینترنت گفت: مسئولان دانشگاه قول دادند که تا دوشنبه تعداد ۱۰ دستگاه مودم برای خوابگاه خریداری کنند تا مشکل سرعت اینترنت حل شود.

تجمع دانشجویان حکیم سبزواری در اعتراض به سرعت اینترنت/ مسئولان قول دادند تا دوشنبه مشکل حل شود

دبیر شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به سرعت اینترنت گفت: مسئولان دانشگاه قول دادند که تا دوشنبه تعداد ۱۰ دستگاه مودم برای خوابگاه خریداری کنند تا مشکل سرعت اینترنت حل شود.
تجمع دانشجویان حکیم سبزواری در اعتراض به سرعت اینترنت/ مسئولان قول دادند تا دوشنبه مشکل حل شود

ممکن است بپسندید...