جان کری و ظریف در حاشیه اجلاس مونیخ با یکدیگر دیدار کرده‌اند

جان کری و ظریف در حاشیه اجلاس مونیخ با یکدیگر دیدار کرده‌اند
یک رسانه آمریکا بامداد شنبه گزارش داده وزیر خارجه سابق آمریکا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با وزیر خارجه ایران دیدار کرده است.

جان کری و ظریف در حاشیه اجلاس مونیخ با یکدیگر دیدار کرده‌اند

یک رسانه آمریکا بامداد شنبه گزارش داده وزیر خارجه سابق آمریکا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با وزیر خارجه ایران دیدار کرده است.
جان کری و ظریف در حاشیه اجلاس مونیخ با یکدیگر دیدار کرده‌اند

ممکن است بپسندید...