دعوت وزارت کشور از رسانه‌ها برای نقش آفرینی در تحقق گفت‌وگوی سیاسی

دعوت وزارت کشور از رسانه‌ها برای نقش آفرینی در تحقق گفت‌وگوی سیاسی
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با صدور اطلاعیه‌ای از رسانه‌ها دعوت کرد؛ زمینه جلب توجه فعالین سیاسی، نخبگان علمی تخصصی و شهروندان علاقمند را به گفت‌وگوی سیاسی و در گرفتن آن و همچنین آثار و الزامات این گفت‌وگو فراهم کنند.

دعوت وزارت کشور از رسانه‌ها برای نقش آفرینی در تحقق گفت‌وگوی سیاسی

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با صدور اطلاعیه‌ای از رسانه‌ها دعوت کرد؛ زمینه جلب توجه فعالین سیاسی، نخبگان علمی تخصصی و شهروندان علاقمند را به گفت‌وگوی سیاسی و در گرفتن آن و همچنین آثار و الزامات این گفت‌وگو فراهم کنند.
دعوت وزارت کشور از رسانه‌ها برای نقش آفرینی در تحقق گفت‌وگوی سیاسی

ممکن است بپسندید...