لاپیزیگ و دورتموند امتیازات را تقسیم کردند

لاپیزیگ و دورتموند امتیازات را تقسیم کردند
تیم فوتبال دورتموند در دیدار حساس مقابل لایپزیگ در هفته بیست و پنجم بوندس لیگا به تساوی دست یافت.

لاپیزیگ و دورتموند امتیازات را تقسیم کردند

تیم فوتبال دورتموند در دیدار حساس مقابل لایپزیگ در هفته بیست و پنجم بوندس لیگا به تساوی دست یافت.
لاپیزیگ و دورتموند امتیازات را تقسیم کردند

ممکن است بپسندید...