ماجرای درگیری برانکو و شفر در دربی فاش شد

ماجرای درگیری برانکو و شفر در دربی فاش شد
یکی از اتفاقات دربی ۸۶ که کمتر کسی به آن اشاره کرد، بحث درگیری لفظی دو مربی بود.

ماجرای درگیری برانکو و شفر در دربی فاش شد

یکی از اتفاقات دربی ۸۶ که کمتر کسی به آن اشاره کرد، بحث درگیری لفظی دو مربی بود.
ماجرای درگیری برانکو و شفر در دربی فاش شد

ممکن است بپسندید...