مراسم افتتاح میدان تیر دانش آموزی

مراسم افتتاح میدان تیر دانش آموزی
مراسم افتتاح میدان تیر دانش آموزی و درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه، صبح شنبه 12 اسفند در دهکده مقاومت تهران برگزار شد.

مراسم افتتاح میدان تیر دانش آموزی

مراسم افتتاح میدان تیر دانش آموزی و درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه، صبح شنبه 12 اسفند در دهکده مقاومت تهران برگزار شد.
مراسم افتتاح میدان تیر دانش آموزی

ممکن است بپسندید...