مرکز نوآوری هوافضا راه‌اندازی می‌شود

مرکز نوآوری هوافضا راه‌اندازی می‌شود
رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها در زمینه هوافضا گفت: مرکز تخصصی نوآوری هوافضا بزودی در دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی می‌شود.

مرکز نوآوری هوافضا راه‌اندازی می‌شود

رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها در زمینه هوافضا گفت: مرکز تخصصی نوآوری هوافضا بزودی در دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی می‌شود.
مرکز نوآوری هوافضا راه‌اندازی می‌شود

ممکن است بپسندید...