مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران معرفی شد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران معرفی شد
مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران در دفتر رئیس دانشگاه مازندران برگزار شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران در دفتر رئیس دانشگاه مازندران برگزار شد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران معرفی شد

ممکن است بپسندید...