مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود

مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود
وزیر علوم در دیدار با نمایندگان کمپین مطالبات دانشجویان دکتری، اعلام کرد: مطالبات قانونی دانشجویان دکتری در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.

مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود

وزیر علوم در دیدار با نمایندگان کمپین مطالبات دانشجویان دکتری، اعلام کرد: مطالبات قانونی دانشجویان دکتری در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
مطالبات قانونی دانشجویان دکتری پیگیری می‌شود

ممکن است بپسندید...