کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی برگزار می‌شود

کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی برگزار می‌شود
بیستمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، اقتصاد مقاومتی و تولید- اشتغال، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی برگزار می‌شود

بیستمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، اقتصاد مقاومتی و تولید- اشتغال، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...