۷ برابر شدن تهران طی ۶۰ سال!/ ۲۰ درصد کارکنان دولت ساکن پایتخت

۷ برابر شدن تهران طی ۶۰ سال!/ ۲۰ درصد کارکنان دولت ساکن پایتخت
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه تمرکزگرایی یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز بحران‌هایی همچون ترافیک، آلودگی هوا و … در پایتخت است، گفت …

۷ برابر شدن تهران طی ۶۰ سال!/ ۲۰ درصد کارکنان دولت ساکن پایتخت

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه تمرکزگرایی یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز بحران‌هایی همچون ترافیک، آلودگی هوا و … در پایتخت است، گفت …
۷ برابر شدن تهران طی ۶۰ سال!/ ۲۰ درصد کارکنان دولت ساکن پایتخت

ممکن است بپسندید...